Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Email In PDF.
MẪU MG-3 (Phụ lục I): Mẫu Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

MẪU MG-3 (Phụ lục I)

Mẫu Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

(Địa danh), ngày … tháng … năm ….

GIẤY ĐỀ NGHỊ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Kính gửi: Bộ Công Thương

 

1. Tên Sở Giao dịch hàng hóa (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập):

Giấy phép thành lập số: ………. do Bộ Công Thương Cấp ngày: …./…./……………………..

Địa chỉ trụ sở chính: : .......................................................................................................

Điện thoại: ………………………….. Fax: ............................................................................

Email: ………………………………... Website: ....................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của Sở Giao dịch hàng hóa (ghi bằng chữ in hoa): ….
……………………………………………………….Nam/nữ: .....................................................

Sinh ngày: ………/…../………………… Dân tộc: ………………. Quốc tịch: ............................

Chứng minh nhân dân số: .................................................................................................

Ngày cấp: ………./……./……….. Cơ quan cấp: ..................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................................................................

Ngày cấp: …../……./…………. Cơ quan cấp: .....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

Chỗ ở hiện tại: .................................................................................................................

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa với các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung sửa đổi, bổ sung: ...............................................................................................

........................................................................................................................................

Lý do sửa đổi, bổ sung: ....................................................................................................

........................................................................................................................................

Sở Giao dịch cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và tài liệu kèm theo.

Tài liệu gửi kèm: Bản gốc Giấy phép thành lập Sở Giao dịch đã được cấp.

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy