Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu tạo TSCĐ ______________________________________________________________________________

Mẫu Công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu tạo TSCĐ

Email In PDF.
Mẫu 12 - Công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu tạo TSCĐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính)

 

Tên tổ chức/cá nhân………..

 


Số ………/……

V/v Đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           

                …………, ngày         tháng     năm 200…

 

Kính gửi: Cơ quan hải quan ………… (2)

 

Tên tổ chức/cá nhân: (1) …………………..

Mã số thuế:…………………….

Địa chỉ: …………………………

Số điện thoại:……………………….; số Fax:……………………..

Lĩnh vực hoạt động:…….

Thuộc đối tượng miễn thuế tại điểm….khoản….Điều ..… Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 và điểm….Mục…. phần……..Thông tư số…...ngày…..tháng…. năm 20…của Bộ Tài chính: (Ghi cụ thể đối tượng được miễn thuế) …….

Nay, (1)......................................................... đăng ký danh mục nhập khẩu hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định của:

Dự án đầu tư …………………………………………

  - Hạng mục công trình ………………………………

  - Hạng mục công trình ………………………………

  - ………………………

(Nếu nhập khẩu hàng hóa cho toàn bộ dự án thì không cần ghi chi tiết hạng mục công trình)

Theo giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư số…………………….., ngày………, hoặc …………………………..được cấp bởi cơ quan………………….

Thời gian dự kiến nhập khẩu từ………… đến ……….. 

Các giấy tờ kèm theo công văn này gồm:

- 02 danh mục hàng hóa đăng ký nhập khẩu; 01 phiếu theo dõi, trừ lùi (Mẫu số 13, 16).

- Giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (Nộp bản sao, xuất trình bản chính đối chiếu khi được yêu cầu);

- Bảng kê vốn thực hiện dự án đầu tư;

- Các giấy tờ khác:

  + ………

  + ………..

(1)............................................ cam kết sử dụng hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án, không sử dụng khác với mục đích đã được miễn thuế. … (1)…. sẽ thực hiện đúng quy định hiện hành về xuất nhập khẩu hàng hóa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này.

(1)............................................ kính đề nghị (2)............................................. xác nhận danh mục hàng hoá miễn thuế nhập khẩu cho (1)................................... theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận

- Như trên

- Lưu

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Thủ trưởng của tổ chức(hoặc người được ủy quyền)/Cá nhân

 

( Ký tên, đóng dầu)

 

 

 

 

Ghi chú:

(1)     : ghi tên tổ chức/ cá nhân đăng ký danh mục;

(2)     : ghi tên cơ quan hải quan nơi đăng ký danh mục.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy