Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Biên bản bàn giao hàng hoá kinh doanh TN-TX ______________________________________________________________________________

Mẫu Biên bản bàn giao hàng hoá kinh doanh TN-TX

Email In PDF.
Mẫu Biên bản bàn giao hàng hoá kinh doanh TN-TX (Ban hành kèm theo Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính)

 Mẫu 03/BBBG-TNTX/2010

 

       ĐƠN VỊ CẤP TRÊN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            
ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 


Số:…………/BBBG-ĐVBH

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HOÁ KINH DOANH TẠM NHẬP - TÁI XUẤT

 

Hồi…giờ…phút, ngày…tháng…năm…….,

Chi cục Hải quan ………….…………..   bàn giao cho

Ông (bà) …………………………

Đại diện của Công ty ………………………….

Lô hàng thuộc tờ khai/vận tải đơn số/hợp đồng số: …………………...... để chuyển đến Chi cục Hải quan……………………………..gồm:

            1. Hồ sơ Hải quan:

a.   Tờ khai hải quan tạm nhập: 01 bản sao;

b.  Tờ khai hải quan tái xuất: 01 bản chính (bản chủ hàng lưu), bản kê chi tiết (nếu có) và các chứng từ kèm theo lô hàng.

            2. Hàng hóa:

 

STT

Tên hàng

Lượng hàng

Số hiệu container/ hàng rời

Số seal container

Số seal hải quan

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Tình trạng container (đối với hàng đóng container) ……………………

-          Tình trạng hàng hoá (đối với hàng rời): ………………………………

-          Tuyến đường vận chuyển từ....................đến…......

Chiều dài.........................km...................................

-          Thời gian vận chuyển dự kiến:...............

-          Giờ xuất phát/giờ ra cổng: ........................................................

-          Các vấn đề khác có liên quan đến hàng hóa và hồ sơ hải quan:………..

 

Biên bản đuợc lập thành 02 bản, có giá trị như nhau./.

 

CHI CỤC HQ CK TÁI XUẤT (ký, đóng dấu công chức)

NGƯỜI KHAI HQ

(ký, ghi rõ họ tên)

CHI CỤC HQ CK TẠM NHẬP

(ký, đóng dấu công chức)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy