Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Bảng thông báo định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư cho một đơn vị sản phẩm ______________________________________________________________________________

Mẫu Bảng thông báo định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư cho một đơn vị sản phẩm

Email In PDF.
Mẫu 07 - Bảng thông báo định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư cho một đơn vị sản phẩm (Ban hành kèm theo Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính)

 

 

 

 

 

Mẫu 07/ĐKĐM-SXXK

 

BẢNG THÔNG BÁO ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ

                             CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên doanh nghiệp:

 

 

Địa chỉ:

 

 

Mã số doanh nghiệp:

 

 

 

 

 

 

Hợp đồng xuất khẩu số:

 

 

 

 

 

Mã sản phẩm:

Tên sản phẩm:

 

Đơn vị tính sp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên nguyên liệu, vật tư (NL, VT)

Mã NL, VT

Đơn vị tính

Định mức

Tỷ lệ hao hụt (%)

Định mức kể cả hao hụt

Nguồn cung cấp

(1)

(2)

    (3)

    (4)

    (5)

     (6)

(7)

     (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ngày …    tháng  … năm…

 

 

 

………, ngày …… tháng …… năm ……

 

         Công chức tiếp nhận định   mức

 

 

 

 

Giám đốc doanh nghiệp

( Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu công chức )

 

 

(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

 

 

 

 

 

 

 

(1)- Cột 3 "mã NL, VT" chỉ áp dụng đối với những trường hợp định mức đăng ký tại đơn vị Hải quan áp

 

dụng công nghệ thông tin để thanh khoản hàng SXXK.

 

 

 

 

(2)- Cột 8 "nguồn cung cấp" ghi như sau:

 

 

 

 

 

 

      - Nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu được nhập khẩu theo loại hình SXXK

 

 

thì tại cột này ghi: "nhập SXXK" tương ứng với hàng ghi tên nguyên vật liệu này.

 

 

 

      - Nếu có sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu theo loại hình kinh doanh để sản xuất sản phẩm xuất khẩu, 

 

tại cột này ghi: "NKD" tương ứng với hàng ghi tên nguyên vật liệu đó.

 

 

 

      - Nếu có sử dụng nguyên vật liệu mua tại Việt Nam để sản xuất sản phẩm xuất khẩu,

 

 

tại cột này ghi: "Mua tại VN" tương ứng với hàng ghi tên nguyên vật liệu đó.

 

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy