Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Bảng báo cáo chi tiết nhập-xuất-tồn nguyên liệu vật tư ______________________________________________________________________________

Mẫu Bảng báo cáo chi tiết nhập-xuất-tồn nguyên liệu vật tư

Email In PDF.
Mẫu số 24 Phụ lục II: Bảng báo cáo chi tiết nhập-xuất-tồn nguyên liệu vật tư (Ban hành kèm theo Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính)

Mẫu số 24 Phụ lục II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG BÁO CÁO CHI TIẾT NHẬP-XUẤT-TỒN NGUYÊN LIỆU VẬT TƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã số doanh nghiệp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số hồ sơ thanh khoản:

 

Ngày:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

 

Nguyên liệu, vật tư  (NL, VT) nhập khẩu

 

 

 

 

Nguyên liệu, vật tư đã sử dụng sản xuất sản phẩm xuất khẩu

 

  NL, VT xuất trả lại

Lượng NL, VT tồn cuối kỳ

Xử lý NL, VT tồn cuối    kỳ

Tên/ Mã nguyên liệu, vật tư

Tờ khai nhập khẩu

Đơn vị tính

Tên/ Mã sản phẩm xuất khẩu

Tờ khai xuất khẩu

Đơn  vị tính

Định mức NL,VT (kể cả hao hụt)/ đơn  vị sản phẩm

 

Lượng NL, VT sử dụng sản xuất SP XK

Tờ khai xuất khẩu (số; ký hiệu; ngày đăng ký)

Lượng NL, VT xuất trả lại

Thanh khoản tiếp

Chuyển mục đích khác

Số; ký hiệu; ngày đăng ký

Ngày hoàn thành thủ tục

Lượng NL,VT nhập khẩu

Lượng NL,VT tồn đầu kỳ chưa thanh khoản

Số; ký hiệu; ngày đăng ký

Ngày hoàn thành thủ tục hải quan

 Lượng sản phẩm xuất khẩu        

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ngày         tháng         năm

 

 

 

 

 

 

                                Ngày         tháng         năm

 

 

 

 

 

 

Công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu

 

 

 

 

 

 

                Giám đốc doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

(Ký tên, đóng dấu công chức)

 

 

 

 

 

             (Ký tên, đóng dấu, ghi  rõ họ tên )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)- Cột (6) chỉ áp dụng đối với những tờ khai nhập khẩu NL, VT thanh khoản làm nhiều lần; lượng NL, VT tồn đầu kỳ chưa thanh khoản của lần thanh khoản sau là lượng NL,VT tồn cuối kỳ của lần thanh khoản trước

 

(2)- Cột (15) và (16) chỉ áp dụng đối với những trường hợp xuất trả nguyên vật liệu đủ điều kiện được hoàn thuế nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)- Lượng NL, VT tồn cuối kỳ tại cột (17)= Lượng NL, VT nhập khẩu tại cột (5) hoặc lượng NL, VT tồn đầu kỳ chưa thanh khoản tại cột (6) - Lượng NL, VT sử dụng sản xuất SP xuất khẩu tại cột (14)-Lượng NL, vật tư xuất trả tại cột 16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy