Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Thư xác nhận thu nhập năm ______________________________________________________________________________

Mẫu Thư xác nhận thu nhập năm

Email In PDF.
Mẫu số: 20/TXN-TNCN THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------

 

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

 

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập……………………………............

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

1. Họ và tên:..................................................................................................

2. Chức vụ (nếu có):.....................................................................................

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

3. Ngày đến Việt Nam:                              ngày....tháng........năm.................

4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01/01/200…đến ngày 31/12/200.......

Số tiền là……………

Trong đó:

a. Tại Việt nam:..............

b. Tại nước ngoài:............

5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):.............

- Thuế thu nhập cá nhân

- Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự

- Các khoản bị khấu trừ khác:

6. Tiền thuê nhà cho ông/bà ………...tại Việt Nam là do…………..(ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:.......................................................................đồng

 

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động

 

 

 

………………, ngày …… tháng …… năm ...…....

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu  )

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy