Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN chuyển đổi từ chứng từ điện tử ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN chuyển đổi từ chứng từ điện tử

Email In PDF.
Mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN chuyển đổi từ chứng từ điện tử (Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước)

            GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC                                        Mẫu số: C1-09/NS

                 CHUYỂN ĐỔI TỪ CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ                                        Theo TT số 128/2008/TT-BTC

                                                                                                                                            ngày 24/12/2008 của  BTC

                                                                                                                         Mã hiệu : ...............

                                                                                                                         Số: .......................

Người nộp thuế :.............................................................................................................................

 Mã số thuế :............................... Địa chỉ :........................................................................................

.......................................................................................................................................................

Nộp vào KBNN ......................................  Tỉnh, TP .............................  Mã số KBNN ......................

Cơ quan quản lý thu : ...........................................................  Mã số CQ thu :..................................

Tờ khai HQ số :................................ ngày.................................. Loại hình XNK ...............................

(hoặc) Bảng kê biên lai thu số .................................  ngày ..............................................................

STT

Nội dung

các khoản nộp NS

Mã chương

Mã ngành kinh tế (K)

Mã NDKT (TM)

Kỳ thuế

 

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:...................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Ngày nộp tiền tại ngân hàng: …… / …./ …… Ngày KBNN hạch toán thu NSNN: … / …./ …...

Thời gian lập chứng từ: … giờ … phút, ngày …/…/…

CƠ QUAN THU

Ngày … tháng … năm ….

Người in CT                         Thủ trưởng

    (Ký, ghi họ tên)              (Ký tên, đóng dấu) 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy