Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước

Email In PDF.
Mẫu Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước (Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước)

Mẫu số 05/ĐNHT

Theo TT số 128/2008/TT-BTC

ngày 24/12/2008 của  BTC

 

 
TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………….                       Độc lập - Tự do – Hạnh phúc                                                                          

 
 
 


GIẤY ĐỀ NGHỊ

 HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

                          Kính gửi: (Cơ quan thu, cơ quan có thẩm quyền hoàn trả) ..................................         

I- Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn trả:

Tên tổ chức, cá nhân:................................................................. .........................................................

Mã số thuế/CMND/HC................................................................ Quốc tịch : .......................................

Địa chỉ :.............................................................................................................................................

......................................................... Huyện ...................................... Tỉnh........................................

Điện thoại :................................................................... Fax ............................  Email : ....................

Số tài khoản : ..................................................  tại Ngân hàng (Kho bạc NN) : ...................................

Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính : ...........................................................................

.........................................................................................................................................................

II- Nội dung đề nghị hoàn thuế/phí/các khoản thu NSNN :

1- Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả :

Khoản thu đề nghị hoàn trả

Số tiền phải nộp

Số tiền đã nộp (hoặc đã khấu trừ)

Số tiền đề nghị hoàn

Thời gian phát sinh khoản đề nghị hoàn

Lý do đề nghị hoàn trả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

2- Hình thức đề nghị hoàn trả:

2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN :

Để nộp vào NSNN   £          (hoặc) Tài khoản tạm thu số (1): ............................................................  

Tại KBNN (2): .......................................................................  tỉnh, TP ............................................

Theo Quyết định số (3) :................... ngày...................... của .........................................................

(hoặc) yêu cầu của Cơ quan thu (4) : .................................................  Mã số CQ thu:.......................

Tờ khai HQ (5) số :...................... Loại hình XNK ........................ ngày..............................................    

STT

Nội dung

Các khoản nộp NS

Mã chương

Mã ngành kinh tế (K)

Mã NDKT (TM)

Kỳ thuế

 

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Tổng số

 

Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ:..................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2.2. Hoàn trả trực tiếp :

Số tiền hoàn trả: Bằng số: ....................................  Bằng chữ:..............................................................

...........................................................................................................................................................

Hoàn trả bằng :  Tiền mặt :     £                          Chuyển khoản :   £

Chuyển tiền vào tài khoản số : ..............................  Tại NH (KBNN):.......................................................

(hoặc) Người nhận tiền : .......................................  Số CMND/HC : ............ cấp ngày......... tại.............

III- Tài liệu gửi kèm : (ghi rõ tên TL, bản chính, bản sao)

1....                                                                                    TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ

2....                                                                                                  (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Ghi chú: (1) nộp vào TK tạm thu của cơ quan thu ; (2) KBNN nơi người nộp thuế còn nợ thuế ; (3) Quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền ; (4) cơ quan thu quản lý đối tượng nộp thuế ; (5) chỉ áp dụng với các khoản thu thuế XNK do Hải quan quản lý.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy