Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ ______________________________________________________________________________

Mẫu Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ

Email In PDF.
Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT)
Mẫu số: 01- 4B/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

 BẢNG KÊ KHAI ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT ĐẦU VÀO PHÂN BỔ ĐƯỢC KHẤU TRỪ NĂM ...

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT)

                                                                                                                       

Người nộp thuế:.................................................................................

Mã số thuế:.........................................................................................

                                                                           

                                                                                          Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

A. Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ: …………….  đồng

Trong đó:

- Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng cho SXKD HHDV chịu thuế

 

- Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng cho SXKD HHDV  không chịu thuế

 

- Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng chung cho SXKD HHDV chịu thuế và  không chịu thuế

 

 

B. Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ phân bổ của năm:

                                                                               Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong năm

 

2

Doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế

 

3

Tỷ lệ % doanh thu  HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của năm (3) = (2)/(1)

 

4

Tổng thuế GTGT của HHDV mua vào cần phân bổ trong năm 

 

5

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm 

(5) = (4) x (3)

 

6

Thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ 12 tháng

 

7

Điều chỉnh tăng (+), giảm (-) thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm (7)=(5)-(6)

 

 

..........................., ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                     Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy