Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi

Email In PDF.
Mẫu TP/CN-2011/CN.06: TỜ KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

 

 

TỜ KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

 

 

 PHẦN TỰ KHAI CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

 

              1. Ông:          

Họ và tên: .................................................................................................................. Ngày sinh: .........................................

Nơi sinh: ..........................................................................................................................................................................................

Số Giấy CMND: ...................................... Nơi cấp: ..........................................Ngày cấp  ..............................................

Nghề nghiệp: .................................................................................................................................................................................

Nơi thường trú: .............................................................................................................................................................................

Tình trạng hôn nhân[1]: ...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 

2.  Bà: 

Họ và tên: .................................................................................................................. Ngày sinh: ............................................

Nơi sinh: ..........................................................................................................................................................................................

Số Giấy CMND: ................................................ Nơi cấp: ................................ Ngày cấp  .............................................

Nghề nghiệp: .................................................................................................................................................................................

Nơi thường trú: ............................................................................................................................................................................. 

Tình trạng hôn nhân[2]: ...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 

            3. Hoàn cảnh gia đình[3]: ...................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

4. Hoàn cảnh kinh tế:

- Nhà ở: ............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

- Mức thu nhập: ............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

- Các tài sản khác:  .....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                                                  ..............., ngày........ tháng..........năm..............

                                               Ông                                           

                                     (Ký, ghi rõ họ tên)                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Ý kiến của Tổ trưởng tổ dân phố/Trưởng thôn về người nhận con nuôi:

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                

                                                                                                   

  ..............., ngày...........tháng............ năm.........

                                                                                      Tổ trưởng dân phố/Trưởng thôn

                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 Xác minh của công chức tư pháp - hộ tịch[4]:

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                 

 

 ..............., ngày...........tháng............ năm.........

         Người xác minh                                                             

            (Ký, ghi rõ họ tên)

                                                                            Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn

 

 

 

 

                                                                            ..............., ngày...........tháng............ năm.........

                                                                           TM. UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN                        

                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 [1] Khai rõ đây là lần kết hôn thứ mấy của người nhận con nuôi, tình trạng con cái. 

[2] Khai như chú thích 1.

[3] Khai rõ hiện nay người nhận con nuôi đang sống cùng với ai; thái độ của những người trong gia đình về việc nhận con nuôi.

[4] Ý kiến của cán bộ xác minh về các nội dung mà người nhận con nuôi tự khai ở trên. Đánh giá người nhận con nuôi đủ hay không đủ điều kiện để nhận con nuôi.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy