Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Tờ khai đăng ký lại việc sinh ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai đăng ký lại việc sinh

Email In PDF.
Mẫu STP/HT-2006-KS.2: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH
Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Mẫu STP/HT-2006-KS.2

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH

 

Kính gửi:……………………………………………………………..

 

Họ và tên người khai:.............................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:.............................................................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:..........................................................................................................

Quan hệ với người được đăng ký lại khai sinh:...........................................................................

Đề nghị đăng ký lại việc sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:................................................................................. Giới tính:..................................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................................

Nơi sinh:..................................................................................................................................

Dân tộc:....................................................................... Quốc tịch:............................................

Quê quán (1):...........................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:.............................................................................................................

Họ và tên cha:........................................................................................................................

Dân tộc:....................................................................... Quốc tịch:............................................

Họ và tên mẹ:.........................................................................................................................

Dân tộc:....................................................................... Quốc tịch:............................................

Đã đăng ký khai sinh tại:..................................................... ngày……. tháng…….. năm..............

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị…………………………………………………………đăng ký.

 

 

Xác nhận của UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây (2)

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

Ngày…… tháng……năm……

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

 

……………….

Làm tại……………ngày……tháng……năm……

Người khai

 

 

…………………..

 

Chú thích:

(1)  Ghi theo quê quán của cha đẻ; nếu không rõ cho đẻ là ai, thì ghi theo quê quán của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì để trống;

(2) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký lại việc sinh khác với nơi đăng ký khai sinh trước đây.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy