Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

Email In PDF.
Mẫu STP/HT-2006-KH.2: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC KẾT HÔN
Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Mẫu STP/HT-2006-KH.2

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC KẾT HÔN

 

Kính gửi:……………………………………………………………..

 

Chúng tôi là:

 

Họ và tên chồng:..........................................

Ngày, tháng, năm sinh:.................................

Dân tộc:......................................................

Quốc tịch:....................................................

Nơi thường trú/tạm trú:.................................

 ..................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:..............................

Họ và tên vợ:..................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...................................

Dân tộc:.........................................................

Quốc tịch:......................................................

Nơi thường trú/tạm trú:...................................

 ....................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:................................ .....................................................................

 

Chúng tôi đã đăng ký kết hôn tại .........................................................................................

………………………………………………Ngày………tháng………năm.....................................

Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị………………………………………………..đăng ký.

 

                                          Làm tại:…………………ngày……tháng……năm……

 

Xác nhận của Ủy ban dân cấp xã nơi đăng ký kết hôn trước đây (1)

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

 

 

Chồng

 

 

…………….

 

Vợ

 

 

…………….

Ngày…… tháng……năm……

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

 

……………….

 

 

Chú thích:

(1)  Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký lại việc kết hôn khác với nơi đăng ký kết hôn trước đây;

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy