Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ con ______________________________________________________________________________

Mẫu Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ con

Email In PDF.
Mẫu STP/HT-2006-CMC.4: QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON (BẢN CHÍNH)
Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch

ỦY BAN NHÂN DÂN

Xã/phường……………

Huyện/quận…………..

Tỉnh/thành phố……….

Số:………/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

Ngày…… tháng…… năm……

Mẫu STP/HT-2006-CMC.4

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON

(BẢN CHÍNH)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

 

Xét đề nghị công nhận việc nhận:……………………..của ông/bà..............................................

.........................................................................................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây:

Họ và tên:.................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................................

Dân tộc:........................................................... Quốc tịch:........................................................

Quê quán:................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:.............................................................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:..........................................................................................................

…………………………………..của người có tên dưới đây:

Họ và tên:.................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................................

Dân tộc:........................................................... Quốc tịch:........................................................

Quê quán:................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:.............................................................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:..........................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

Số:……………Quyển số:……………

 

 

Cán bộ Tư pháp hộ tịch

 

 

………………….

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

………………….

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy