Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Nghị quyết (cá biệt) ______________________________________________________________________________

Mẫu Nghị quyết (cá biệt)

Email In PDF.
Mẫu 1.1 – Nghị quyết (cá biệt)
(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)


TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:       /NQ-….(3)...

…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

 

NGHỊ QUYẾT

………………….. (5) …………………..

------------------------

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ ...................................................................................................................................

Căn cứ.................................................................................................................................... ;

............................................................................................................................................... ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. ................................................................. (6) ............................................................

...............................................................................................................................................

Điều ... ...................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Điều ... ...................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 


Nơi nhận:
- Như Điều …;
- ……..;
- Lưu: VT, …. (7) A.xx (8) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

(4) Địa danh

(5) Trích yếu nội dung nghị quyết.

(6) Nội dung nghị quyết.

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần).

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy