Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đơn xin khai thác khoáng sản ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn xin khai thác khoáng sản

Email In PDF.
ĐƠN XIN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

MẪU SỐ 07

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:........                  

  ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 

                                 Kính gửi:        Bộ Tài nguyên và Môi trường

                                                      (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân).............................................................................

Trụ sở tại:.................................................................................................

Điện thoại:............................................... Fax:..........................................

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Giấy phép thăm dò số....... ngày.... tháng.... năm....

Báo cáo kết quả thăm dò.............. do............ thành lập năm........ đã được............ phê duyệt theo Quyết định số........ ngày.... tháng.... năm....của.....

Xin được khai thác (tên khoáng sản).......... tại mỏ............. thuộc xã............. huyện............ tỉnh..........................

Diện tích khu vực xin khai thác:.................. (ha, km2).

Được giới hạn bởi các điểm góc:................... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

                        Trữ lượng xin khai thác: .................... (tấn, m3,...)

Công suất khai thác:................. (tấn, m3,...)

Thời hạn khai thác............... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng..... năm.......

Đối với trường hợp xin khai thác nước khoáng, nước nóng cần bổ sung thông tin về công trình khai thác theo các thông số:

      Số hiệu  C.sâu      Tọa độ   Lưu lượng    Hạ thấp        Mức nước    Ghi chú

     GK     GK(m)    X    Y   (m3/ngày)     Smax (m)         tĩnh (m)         ……

(Tên tổ chức, cá nhân)................... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

                                                                                          (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

                                                                                                  Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

-

-

-


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy