Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Hợp đồng ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Email In PDF.
Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Mẫu số: 01-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Trang 3