Công ty Luật Khai Phong

26/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Hợp đồng ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Email In PDF.
Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Mẫu số: 01-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Trang 3