Công ty Luật Khai Phong

26/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Hợp đồng Mẫu Sổ chi tiết thu BHXH, BHYT ______________________________________________________________________________

Mẫu Sổ chi tiết thu BHXH, BHYT

Email In PDF.
Sổ chi tiết thu BHXH, BHYT
Mẫu số: 07-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Tên đơn vị:
Mã đơn vị:
Địa chỉ:

SỔ CHI TIẾT THU BHXH, BHYT

Quý     năm 200

Mẫu số: 07-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH  ngày … /12/2007 của BHXH VN)

 

Diễn giải

Lao động

Tổng quỹ lương

Số phải thu kỳ này

Số đã thu kỳ này

Số chuyển kỳ sau

Phải thu

Trong đó BHXH 2% để lại

Điều chỉnh số phải thu

Tổng cộng

Tổng số

Trong đó

Thừa

Thiếu

Tăng

Giảm

Số thực thu

Số ghi thu BHXH 2%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Kỳ trước mang sang

- BHXH

- BHYT

- Lãi chậm nộp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng …..

- BHXH

- BHYT

- Lãi chậm nộp

UNC ….số….ngày ../…/...

Quỹ tồn 2% BHXH qúi....

- Điều chỉnh (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng …..

- BHXH

- BHYT

- Lãi chậm nộp

UNC ….số….ngày ../…/...

- Điều chỉnh (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng …..

- BHXH

- BHYT

- Lãi chậm nộp

UNC ….số….ngày ../…/...

- Điều chỉnh (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng quý …….

- BHXH

- BHYT

- Lãi chậm nộp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lũy kế năm

- BHXH

- BHYT

- Lãi chậm nộp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy