Công ty Luật Khai Phong

25/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Hợp đồng Mẫu Kế hoạch thu BHXH, BHYT ______________________________________________________________________________

Mẫu Kế hoạch thu BHXH, BHYT

Email In PDF.
Kế hoạch thu BHXH, BHYT
Mẫu số: 13-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI .......
BẢO HIỂM XÃ HỘI…….

KẾ HOẠCH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Năm ……….

Mẫu số: 13-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH ngày … /12/2007 của BHXH VN)

 

I. Số liệu tính kế hoạch thu:

Số TT

Loại hình quản lý

Thực hiện năm trước

Năm nay

Dự toán năm sau

Số người

Lương BQ

Số tiền

Dự toán

Ước thực hiện

Số người

Lương BQ

Số tiền

Số người

Lương BQ

Số tiền

Số người

Lương BQ

Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A

Đối tượng tham gia BHXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

HCSN, đảng, đoàn thể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đơn vị ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Xã, phường, thị trấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Ngoài công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Doanh nghiệp Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Cơ quan, TC nước ngoài, TC quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

DN có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Hợp xác xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Tổ chức khác và cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

Lao động có thời hạn ở nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII

Phu nhân, phu quân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII

Đối tượng tự đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Đối tượng tham gia BHYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

HCSN, đảng, đoàn thể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Xã, phường, thị trấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Ngoài công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Doanh nghiệp nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Cơ quan, TC nước ngoài, TC quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Dn có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Tổ chức khác và cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

Lao động có thời hạn ở nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII

Phu nhân, phu quân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII

Đối tượng tự đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Đối tượng chỉ tham gia BHYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1

Theo 3% lương tối thiểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Đại biểu quốc hội, HĐND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Thân nhân sĩ quan quân đội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Thân nhân sĩ quan công an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Nạn nhân chất độc hóa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Người có công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Cựu chiến binh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Bảo trợ xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Hưu xã (QĐ 130, 111)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

Lưu học sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

DN thuộc lực lượng vũ trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2

Đóng theo mức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Người nghèo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Người cao tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Đơn vị tạm dừng đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Phân tích kế hoạch thu:

1. Các yếu tố ảnh hưởng tăng:

 

2. Các yếu tố ảnh hưởng giảm:

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ trách thu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày….tháng….năm
Giám đốc BHXH
(Ký, đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy