Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Hợp đồng Mẫu Hợp đồng cho mượn tài sản ______________________________________________________________________________

Mẫu Hợp đồng cho mượn tài sản

Email In PDF.

Download Mẫu Hợp đồng cho mượn tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

 

HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN TÁI SẢN

 

                                                                                                   ……., ngày….tháng….năm…..

 

Tại (địa điểm): .....................................................................................................................................

Chúng tôi gồm có:

 

-          Bên A (Bên cho mượn)

Họ tên: .......................................  Sinh năm: ………….   Tại: ..........................................................

CMND số: ..................................  Cấp ngày: ……………Tại: ..........................................................

Cư trú tại: ................................... ..................................................................................................

 

-          Bên B (Bên đi mượn)

Họ tên: .......................................  Sinh năm: ……..…… Tại:  ..........................................................

CMND số: ..................................  Cấp ngày:……………Tại: ...........................................................

Cư trú tại:......................................................................................................................................

 

Hai bên thống nhất lập bản hợp đồng cho mượn như sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý cho bên B mượn tài sản với tình trạng sử dụng như sau (có thể mô tả đặc điểm tài sản, còn sử dụng bao nhiêu %, nếu là nhà thì có mấy phòng, diện tích sử dụng chính, phụ, diện tích đất…)

Điều 2: Thời hạn của hợp đồng

Bên A đồng ý cho bên B mượn tài sản với tình trạng như trên, trong thời gian là …….. (ngày, tháng, năm cụ thể), được tính từ ngày …….. đến ngày ……….)

Khi cần trong thời hạn hợp đồng, bên A có thể lấy lại tài sản sau khi đã thông báo cho bên A trước … ngày hoặc khi xảy ra tình trạng vi phạm hợp đồng như:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Bên B có thể hoàn trả lại tài sản bất cứ lúc nào khi không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không đạt yêu cầu của mình.

Điều 3: Nghĩa vụ của 2 bên

  1. Nghĩa vụ của bên A

-          Nêu rõ tình trạng tài sản và các khuyết tật của tài sản.

-          Lưu ý cho bên B khi sử dụng tài sản (những khả năng xảy ra nguy hiểm…)

-          Nêu các yêu cầu bảo quản, tu bổ, sữa chữa trong quá trình sử dụng…

  1. Nghĩa vụ của bên B

-          Trong thời hạn mượn, bên B có trách nhiệm bảo vệ, quản lý và sử dụng đúng mục đích của tài sản, chịu mọi trách nhiệm về mất mát, hư hỏng (nếu xảy ra), không được tự ý thay đổi trạng thái của tài sản.

-          Không được cho người khác mượn lại, nếu không có ý kiến đồng ý của bên A.

-          Có trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế (nếu mượn các tư liệu sản xuất) về các phụ tùng, phụ kiện và chịu mọi chi phí khác để bảo đảm giá trị sử dụng bình thường của tài sản trong thời hạn cho mượn.

-          Giao trả nguyên trạng thái đang sử dụng đúng thời hạn hợp đồng với đầy đủ phụ tùng, phụ kiện của nó, nếu làm mất phải tìm mua thay thế v.v…

Điều 4: Trách nhiệm vi phạm hợp đồng

-          Trách nhiệm của bên A không được từ chối các nghĩa vụ đã cam kết khi đã cho mượn tài sản.

-          Bên B vi phạm nghĩa vụ thì ………(xử lý như thế nào, trường hợp để mất mát, hư hỏng tài sản thì phải chịu trách nhiệm gì?)

Điều 5: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ……. ………… đến ngày …………………..

Hợp đồng này được lập thành ……… bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản.

Gửi người làm chứng hoặc cơ quan chính quyền cấp … bản (nếu cần).

 

 

                         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                      ĐẠI DIỆN BÊN B

                                    Ký tên                                                                                Ký tên

                                  Họ và tên                                                                           Họ và tên

 

 

 

 

Xác nhận của người (hoặc cơ quan) làm chứng.

  1. ………
  2. ……..
  3. ……..
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy