Công ty Luật Khai Phong

25/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Hợp đồng Mẫu Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT ______________________________________________________________________________

Mẫu Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT

Email In PDF.
Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT
Mẫu số: 12-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI .............
BẢO HIỂM XÃ HỘI..………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

 

Mẫu số: 12-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH ngày … /12/2007 của BHXH VN)

 

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH

SỐ LIỆU THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Quý…..năm……

Của BHXH ………………………………………….

 

Thành phần gồm có:

- Đại điện BHXH ………………………………Ông, Bà …………………………………….

- Đại điện BHXH ………………………………Ông, Bà …………………………………….

Căn cứ vào báo cáo thu BHXH quý …. năm………………. của BHXH …………………

Sau khi kiểm tra toàn bộ số liệu thu BHXH, BHYT bắt buộc các bên thống nhất xác định số liệu như sau:

STT

Chỉ tiêu

Số báo cáo

Số kiểm tra

Chênh lệch

1

2

3

4

5=4-3

1

Số người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc

 

 

 

 

Trong đó: Số người chỉ tham gia BHYT

 

 

 

2

Quỹ lương đóng BHXH

 

 

 

3

Quỹ lương đóng BHYT

 

 

 

4

Tổng số phải thu BHXH, BHYT

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

Số phải thu phát sinh

 

 

 

 

Lãi chậm nộp

 

 

 

 

Số thu kỳ trước chuyển sang               + Thừa

 

 

 

 

+ Thiếu

 

 

 

 

Điều chỉnh số phải thu                          + Tăng

 

 

 

 

+ Giảm

 

 

 

5

Số tiền đã thu

 

 

 

 

Trong đó:      + Lãi chậm nộp

 

 

 

 

+ Số ghi thu BHXH 2% được duyệt

 

 

 

6

Số tiền chuyển kỳ sau                          + Thừa

 

 

 

 

+ Thiếu

 

 

 

Nhận xét và kiến nghị

1. Ý kiến của BHXH ………………

 

2. Ý kiến của BHXH ………………

 

Đại diện BHXH……

Đại diện BHXH……..


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy