Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Hợp đồng Mẫu Bảng tổng hợp lao động, quỹ tiền lương và mức đóng BHXH, BHYT ______________________________________________________________________________

Mẫu Bảng tổng hợp lao động, quỹ tiền lương và mức đóng BHXH, BHYT

Email In PDF.
Bảng tổng hợp lao động, quỹ tiền lương và mức đóng BHXH, BHYT
Mẫu số: 04a-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Tên đơn vị:
Mã đơn vị:
Địa chỉ:

BẢNG TỔNG HỢP LAO ĐỘNG, QUỸ TIỀN LƯƠNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT

Tháng/Quý/Năm

Mẫu số: 04a-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …./QĐ-BHXH  ngày … /12/2007 của BHXH VN)

 

Số TT

Nội dung

Điều chỉnh lao động, quỹ lương

Điều chỉnh số phải thu

Tăng

Giảm

Tổng số

Tăng

Giảm

Số LĐ

QL BHXH

QL BHYT

Số LĐ

QL BHXH

QL BHYT

Số LĐ

QL BHXH

QL BHYT

BHXH

BHYT

BHXH

BHYT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Tháng trước mang sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 1 ngày     / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 2 ngày    / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số … ngày   / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 1 ngày     / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 2 ngày    / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số … ngày   / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 1 ngày     / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 2 ngày    / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số … ngày   / …/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

Phụ trách thu

Ngày … tháng … năm …..
Giám đốc BHXH

 

 

Ghi chú: Mẫu 04-TBH do cơ quan BHXH lập để tổng hợp các danh sách lao động, quỹ lương đóng BHXH, BHYT (từ mẫu số 02a-TBH, 02b-TBH, 03-TBH phát sinh từng đợt trong tháng)

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy