Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật ______________________________________________________________________________

Mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Email In PDF.
Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
(ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


PHỤ LỤC III-5

 

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ……

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…., ngày… tháng… năm…

 

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):        

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .....................……………………. Giới tính:          

Chức danh:        

Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch:       

Chứng minh nhân dân số:           

Ngày cấp: …../....…/…….. Nơi cấp:         

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):

Số giấy chứng thực cá nhân:      

Ngày cấp: …../...…./…… Ngày hết hạn: ……/....…/…… Nơi cấp:  

2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ................……………………. Giới tính:   

Chức danh:        

Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch:       

Chứng minh nhân dân số:           

Ngày cấp: …../....…/…….. Nơi cấp:         

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):

Số giấy chứng thực cá nhân:      

Ngày cấp: …../….../…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp:    

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:           

Xã/Phường/Thị trấn:        

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:  

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:           

Xã/Phường/Thị trấn:        

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:  

Điện thoại: …………………………………. Fax:      

Email: ………………………………………. Website:            

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ……………….

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/
CHỦ TỊCH CÔNG TY/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ1
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

1 Chức danh cụ thể của người ký Thông báo thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

 


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy