Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp ______________________________________________________________________________

Mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Email In PDF.
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp
(ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


PHỤ LỤC III-12

 

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ……

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…., ngày… tháng… năm…

 

THÔNG BÁO

V/v tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):        

Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:

Thời gian tạm ngừng:      

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày………. tháng……….. năm     

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày………. tháng……….. năm    

Lý do tạm ngừng:

……………………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………......

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

 

Kèm theo Thông báo:

- …………………..

- ………………….

- ………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy