Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Giấy chứng nhận phần vốn góp ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy chứng nhận phần vốn góp

Email In PDF.
Mẫu Giấy chứng nhận phần vốn góp

CÔNG TY TNHH.....

------------------------

Số .../CN - ...

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

----------o0o-----------

CÔNG TY TNHH ...................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .............

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư :..........

Ngày cấp:..../..../....

Vốn điều lệ:...................... VNĐ (.............................)

 

CHỨNG NHẬN

Ông/bà:                         ................................

Sinh ngày:         .../.../....                        Quốc tịch: ....................

Chứng minh nhân dân số:           ......................

Ngày cấp:         .../.../...                         Nơi cấp:  .........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:            .............................................................

Chỗ ở hiện tại:                                       .............................................................

Phần vốn góp:    ..................

Giá trị vốn góp:  ..................

Góp vốn bằng:   (Tài sản, tiền mặt)

Ngày góp:                     ..../.../......

 

......., ngày ....... tháng ....... năm .........

 

 

Đại diện theo pháp luật của Công ty

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy