Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Email In PDF.
MẪU SỐ 7. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

MẪU SỐ 7. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

TÊN ĐƠN VỊ

……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

SỐ:
V/v: Đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài.

………….., ngày    tháng      năm

 

Kính gửi: ....................................................................................................................

Doanh nghiệp, tổ chức: ................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Điện thoại: ...................................................................................................................

Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số:.............................................................................

Cơ quan cấp: ………………………………………………. Ngày cấp: ..................................

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ...................................................................................

Đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho:

Ông (bà): ………………………………………. Quốc tịch: ..................................................

Ngày tháng năm sinh: ..................................................................................................

Trình độ chuyên môn: ...................................................................................................

Chức danh công việc: ...................................................................................................

...................................................................................................................................

Người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động số: ……… .................... Cơ quan cấp

……………………………………………………………. Ngày cấp: .......................................

Nơi cấp: ......................................................................................................................

Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động: .......................................................................

...................................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ……

Doanh nghiệp, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy