Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động

Email In PDF.
MẪU SỐ 6. ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (APPLICATION FOR RE-ISSUANCE OF WORK PERMIT)
Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

MẪU SỐ 6. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------

…….. ngày       tháng      năm

ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

APPLICATION FOR RE-ISSUANCE OF WORK PERMIT

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ……………………………….

To: The provincial Department of Labour-Invalids and Social Affairs

1- Họ và tên: …………………………………………………….. 2- Nam; Nữ: .........................

Full name                                                                                Male/Female

3- Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................

Date of birth (DD-MM-YYYY)

4- Nơi sinh: .................................................................................................................

Place of birth

5- Quốc tịch: ...............................................................................................................

Nationality

6- Hộ chiếu số:……………………………………….. 7- Ngày cấp .......................................

Passport number                                                     Date of issue

8- Cơ quan cấp: …………………………………………..Thời hạn hộ chiếu: .........................

Issued by                                                               Date of expiry

9- Trình độ chuyên môn tay nghề: ..................................................................................

Professional qualification

10- Tôi đã giao kết hợp đồng lao động với: .....................................................................

I signed a labour contract with:

với thời hạn từ …………………………………………. đến ngày: .......................................

For the perio from                                                      to

11- Tôi đã được cấp giấy phép lao động số: .................................  ngày ........................

I was issued a work permit numbered:

với thời hạn từ ……….. đến ngày …………………….. Cơ quan cấp .................................

For the period from         to                                          Issued by:

12- Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động (bao gồm cả lý do mất, hỏng giấy phép lao động)

Reason for re-application (including reason for losing, damaging)

...................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan các nội dung nêu trên là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.

I certify that these statements are true to the best of my knowledge and will be responsible for any incorrectness.

 

Người làm đơn
Applicant
(Ký tên)
(Signature)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy