Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Đất đai, Xây dựng Mẫu Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản ______________________________________________________________________________

Mẫu Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản

Email In PDF.
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản: Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Mẫu số 01/PYC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG 

HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN

 

Kính gửi: Phòng Công chứng số...... tỉnh/thành phố....................

 

Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........…………

Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............………..

Số điện thoại: …………..…………….....................................................

Email: .......................................................................................................

Số Fax: ……...........………......................................................................

Yêu cầu công chứng về: ..........................................................................

..................................................................................................................

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:

1.…………………………….......………….........………....................….……

2................................................................................................................……..

3.…………....…………………………................………....................…….…

4..........................................................................................................................

5..........................................................................................................................

6..........................................................................................................................

7..........................................................................................................................

8..........................................................................................................................

9..........................................................................................................................

10........................................................................................................................

Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........                                                                  

NGƯ­­ỜI NHẬN PHIẾU

(Ký và ghi rừ họ tờn)

NGƯỜI NỘP PHIẾU

(Ký và ghi rừ họ tờn)

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy