Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Đất đai, Xây dựng Mẫu Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố công trình xây dựng ______________________________________________________________________________

Mẫu Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố công trình xây dựng

Email In PDF.
PHỤ LỤC 9: BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)


Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng………………………………………………………………….

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

____________________

 

Địa điểm, ngày......... tháng......... năm..........

 

 

      BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

 

1. Tên công trình xảy ra sự cố: ……………………………………………………………............................……..

           

2. Hạng mục công trình xảy ra sự cố: ……………………………………………………...............................……

 

3. Địa điểm xây dựng công trình: ………………………………….............................…………………………..

 

4. Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố được lập với các nội dung sau:

 

a) Thời điểm xảy ra sự cố : ……giờ….. ngày…… tháng ….. năm…….

 

b) Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng công trình khi xảy ra sự cố………………………

 

c) Sơ bộ về tình hình thiệt hại về người, về vật chất...……………………….

 

d) Sơ bộ về nguyên nhân sự cố (nếu có)…………………………………………………..

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

a) Chủ đầu tư lập báo cáo sự cố xảy ra tại công trình đang thi công xây dựng;

 

b) Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng lập báo cáo xảy ra tại công trình đang sử dụng, vận hành, khai thác.

 

 

Các thành phần tham gia lập biên bản khác gồm:

 

            - Nhà thầu thi công xây dựng : (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

 

            - Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình : (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

 

            - Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình : (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

 

            - Các thành phần khác, nếu có.

 

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy