Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Luật Khai Phong Bản tin Pháp luật ______________________________________________________________________________

Bản tin Pháp luật

Không cắt giảm nội dung chính khóa để dạy thêm

Email In PDF.

Quy định mới về dạy thêm, học thêm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7 tới.

Ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công

Email In PDF.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 45/2012/NĐ-CP về khuyến công với mục tiêu góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới...

Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có điều kiện

Email In PDF.

Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Sửa đổi quy định quản lý phương tiện kỹ thuật huy động bổ sung

Email In PDF.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29/11/1999 của Chính phủ quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội.

Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với hàng dự trữ quốc gia

Email In PDF.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 196/2004/NĐ-CP, trong đó quy định cụ thể quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia (tiêu chuẩn chất lượng nhập, xuất, yêu cầu bảo quản và thời hạn lưu kho).

Tăng lệ phí cấp biển số xe máy chuyên dùng

Email In PDF.

Theo Thông tư 73/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 76/2004/TT-BTC hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ, lệ phí cấp mới kèm theo biển số phương tiện thi công (xe máy chuyên dùng) là 200.000 đồng/lần/phương tiện.

Hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng

Email In PDF.

Tổng cục Thuế vừa có công văn hướng dẫn việc khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) được gia hạn theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Email In PDF.

Hàng năm, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa trên đất chuyên trồng lúa nước; hỗ trợ 100.000 đồng/ha/năm cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa trên đất lúa khác trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.

Tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng

Email In PDF.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư quy định về việc Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với các tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ khả năng chi trả tạm thời và hỗ trợ phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ trong từng thời kỳ.

Từ 10/5, tăng thuế suất thuế nhập khẩu đối với xăng dầu

Email In PDF.

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư số 72/2012/TT-BTC do Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai ký ban hành hôm nay, ngày 10/5/2012.

Xác định và quản lý vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Email In PDF.

Vị trí việc làm được xác định và điều chỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời phải gắn với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý tương ứng.

Trang 9