Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Luật Khai Phong Bản tin Pháp luật ______________________________________________________________________________

Bản tin Pháp luật

Triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Email In PDF.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo vừa chỉ đạo các sở ngành, quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế bị phạt tới 40 triệu đồng

Email In PDF.

Theo Nghị định 69/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS vừa được Chính phủ ban hành, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền với mức phạt tối đa lên tới 40 triệu đồng.

Chỉ thu thuế bảo vệ môi trường với phần xăng, dầu gốc hóa thạch

Email In PDF.

Đây là một trong những nội dung tại Nghị định số 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường (BVMT). Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012, cùng thời điểm có hiệu lực của Luật Thuế BVMT.

Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập trong cơ quan làm việc

Email In PDF.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, trong đó bổ sung quy định công khai Bản kê khai tài sản thu nhập.

Trang 23